تصویر برگزیده

مردم نقده به پویش #من_ماسک_میزنم پیوستند

همزمان با بحرانی شدن وضعیت کرونا در شهرستان نقده، مردم این شهر با پیوستن به پویش کشوری #من_ماسک_میزنم اهمیت استفاده از ماسک صورت در مقابل ویروس کرونا را یادآور شدند. ...