فیلم

حماسه سیاسی مردم نقده در پای صندوق های رأی

مردم نقده در روز انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر حماسه ای کم نظیر رقم زدند. ...

تصویر برگزیده

دیدار معنوی غریب الغربا با مادران غریب

حضور پرچم متبرک بارگاه رضوی در خانه سالمندان نقده روز متفاوتی را برای مادران سالمند رقم زد. ...