فیلم

افتتاح کارگاه تولید و عرضه پنیرگاوی در محمدیار

این کارگاه با استفاده از تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی بسیج سازندگی راه اندازی شد که برای ۲ نفر مستقیم و ۴نفر غیر مستقیم شغل ایجاد شده است. ...