ایران ، امریکا و داستان انتقام سخت

چند روز بیشتر تا رسیدن به سالگرد ترور حاج قاسم سلیمانی ره در عراق به دست آمریکایی ها باقی نمانده است . مجموعه ی اقدامات بی پروای آمریکا و اسرائیل در یک سال اخیر مبنی بر ترور سردار سلیمانی و دکتر فخری زاده و سایر اندیشمندان و نخبگان امنیتی و فنی و هسته ای ، نشان از راهبرد مشترک و توافق شده ی این دو کشور برای حذف مسئولین و فرماندهان برجسته ایرانی بصورت آشکار و بی پروا دارد .
هدف آنها برهم زدن معادله درونی و پنهانی قدرت در زیرساخت جریان مقاومت است که به نوعی با قدرت افزونی ایران هم ارتباط دارد.
پاسخ ایران نباید به خاطر برخی ملاحظات سیاسی ، بیش از این طول بکشد. چنین سیاستی هم خوب است و هم خوب نیست. از یک طرف ممکن است که دشمن همواره پروای انتقام در سر داشته باشد و از طرف دیگر ، آمریکایی ها احساس کنند که هیچ انتقام سختی در کار نخواهد بود. این کار ممکن است دشمن را جری تر کند و آمریکایی ها خیال کنند که سخت ترین جواب ایران ، مختصر در زدن چند موشک به یک پایگاه نظامی خواهد بود. البته در روزهای اخیر دست هایی نیز در درون کشور فعالند تا به بهانه آرام سازی و آماده سازی فضای جامعه برای شروع مذاکره با بایدن ، حق مسلم ملت برای انتقام گیری را پایمال کنند.
انتقام سخت با رفتن سردار سلیمانی و دکتر فخری زاده می بایست به انتقامی وحشتناک و توبه آور تبدیل شود.

About the author

سیستم

یک نظر بگذارید

1 + 2 =