نظر به استقبال چشمگیر و روز افزون کاربران ایرانی به سایت های اجتماعی فارسی زبان، بر آن شد تا با تکیه بر تجربیات موفق خود که به مدد صدها هزار کاربر ایرانی در سایت های ديگر فراهم آمده است، سایت سولدوز خبر را راه اندازی نماییم. هدف از برپایی این سایت انتشار اخبار دقیق سطح شهرستان نقده و صدای رسای شما مردم شریف سولدوز( نقده) باشیم.

در سولدوز خبر شما نه تنها قادر خواهید بود اخبار شهرستان نقده را دنبال کنید، بلکه می توانید اخبار و خبر های مهم و کوتاه خود را از مناطق روستایی و شهری نقده را در این سایت به اشتراک بگذارید!  آنچه مسلم است همچون گذشته موفقیت این سایت نیز با همراهی کاربران محترم ایرانی در سراسر جهان میسر خواهد بود.