قدرت نمایی با سلاح سرد در اورژانس نقده

به گزارش سولدوزخبر، ساعت ۱۲:۴۵ شب گذشته، در حدود ۱۰ نفر با قمه و چاقو در اورژانس نقده با یکدیگر درگیر شدند. در این درگیری دستکم سه نفر به علت جراحت های سنگین در بیمارستان بستری هستند.

برهم زنندگان نظم و امنیت پرستاران اورژانس را هم بشدت تهدید کردند و باعث رعب و وحشت آنها شدند. ارازل و اوباش، هشتم فروردین ماه سالجاری (سه روز پیش) داخل اورژانس نقده با سلاح سرد با یکدیگر درگیر شده بودند.

About the author

سردبیر

پاسخ دادن به directions for use of priligy X

پنج × 4 =

۱۱ Comments