ویدئویی از سارق سیم های برق کوچه های نقده

به گزارش سولدوزخبر، به گفته اهالی این سارق تقریبا هر شب از یک کوچه سیم میدزدد و برق کوچه ها را قطع می کند.

 

سرقت کابل

این فیلم مربوط به سرقت سیم برق از کوچه شهید اسکندری در خیابان ۲۰ متری است.

About the author

سردبیر

پاسخ دادن به ivermectin during pregnancy X

چهارده + یازده =

دیدگاه ۱