اردیبهشت سال ۵۸ بود که در حدود ۲۲ هزار عضو مسلح حزب دموکرات به بهانه بازگشایی دفتر کذایی اش در نقده وارد جنگ خونینی با مردم بی دفاع و بدون اسحله این شهر شد. شدت درگیری ها به قدری بالا گرفت که در نهایت چند روز بعد ارتش وارد معرکه شد و دموکرات های منحل شده با خفت و خواری که تا به امروز بر پیشانیشان نقش بسته متواری شدند.

مردم در آن روزها با دستان خالی در مقابل اشرار دموکرات چنان با قدرت و صلابتی مقاومت کردند که بعد از گذشت ۳۸ سال همچنان حماسه جنگ نقده در اذهان روشن و جاوید است هر چند این مقاومت هزینه های گزافی هم داشت از جمله قتل عام خانواده بدلی که تنها یک بازمانده داشت و جنایت های بی شماری که در کتاب مجاهد نستوه حجت الاسلام حسنی به تفصیل آمده است.

 

هر چند حزب منحله دموکرات از دست مردم شکست خورد و متواری شد اما هنوز هم هستند سرسپرده های احزاب منحله ای چون کومله و دموکرات که در حال ادامه دادن همان سیاست حزب منحله سال ۵۸ در نقده هستند. بعد از شکست سنگین این حزب در تصرف شهر فوق العاده استراتژیک نقده آن هم در میدان نبرد، در دوره حاضر مزدوران این حزب سعی دارند با وارونه جلوه دادن واقعیت های تاریخی، کار ناتمام حزب منحله دموکرات در آن زمان را، امروز بصورت نرم در قالب پرژوه راسان حزب منحله دموکرات ادامه دهند و آن جعل و تحریف هویت تاریخی شهر نقده و منطقه سولدوز است.

 

چند وقتی است حرکت خزنده عده ای با طرح موضوعات فوق العاده حساسیت زا و تفرقه انگیز مانند ایجاد تشکیک در مورد نام منطقه محمدیه یا مصاحبه های جهتدار با برخی نمایندگان در مورد استان کردستان شمالی، قدم در بیراهه گذاشته اند.

 

در همان اوایل انقلاب که نه ساختارهای رسمی نظام مقدس جمهوری اسلامی شکل گرفته بود و سازمان ارتش هنوز بعد از انقلاب نتوانسته بود خود را مورد بازیابی قرار دهد و هنوز سپاه و بسیج شکل نگرفته بود این مردم با دستانی خالی و با نثار خون سرخ خویش توانستند با در مقابل نیروهای تا بن دندان مسلح حزب منحله دمکرات ایستادگی کنند.خون دادند ولی خاک ندادند .ولی امروز این مردم با حمایت نیروهای انقلاب و سپاه و بسیج پرتوان تر از ۳۸ سال پیش برای خاموش کردن ندای منافقان کور دل هستند و اجازه نخواهند داد که ادعاهای مضحک عده ای عناصر خود فروخته حتی رو کاغذ عملیاتی شود چه برسد به واقعیت.