“جان باختن دو مأمور مرزبانی در درگیری با نیروهای پژاک در مرز ارومیه” این عین عبارتی است که برخی کانال های کردی در نقده و اشنویه درباره حادثه تروریستی در مرز ضیایی در شهر ارومیه به کار برده اند. آنها نه تنها این عمل گروهک پژاک را محکوم نکردند بلکه با خودداری از به کار بردن عنوان و استفاده از واژه “جان باختن در درگیری” ضمن آنکه تروریستی بودن حادثه را نفی کردند بلکه به نوعی از این عمل پژاک حمایت هم کردند.

در واقع موضع تعداد اندکی از کانال های در قبال این حادثه یا سکوت بود و یا حمایت ضمنی از حمله به مرزبابان ایرانی.

البته در سرسپردگی برخی از مدیران کانال های تلگرامی به احزاب منحله شکی وجود ندارد به ویژه آنکه در سال ۸۹ به همراه اعلامیه های حزب الحادی کومله در تور نیروهای امنیتی می افتد اما واکنش کانال تلگرامی منتسب به نماینده مردم نقده در مجلس در این میان قابل تأمل است. عبدالکریم حسین زاده که پیش از این هم درباره حوادث تروریستی اشنویه از جمله ترورهای کور شهروندان و حادثه قره سقل سکوت کرده بود و نهایتا با فشار رسانه ها مجبور به واکنش شد این بار هم نه تنها هیچ عکس العملی از خودش نشان نداده بلکه کانال تلگرامی منتسب به او از ذکر نام شهید و تروریستی خواندن حمله پژاک به مرزبانان کشورمان خودداری کرده است.

البته نه مردم ایران و نه خانواده های شهداء نیازی به موضع گیری های سرسپردگان ندارند اما در چنین بزنگاه هایی است که نقاب از چهره این چنین افرادی می افتد و مردم هم این را خوب درک کرده اند.

 

انتهای پیام/