به این آمار که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ در شهرستان نقده است، توجه نمایید:
🔹 حسن روحانی (۳۱۷۹۲) ۵۶ درصد
🔹 محمدباقر قالیباف (۱۰۱۶۰)
🔹 محسن رضایی (۶۵۹۷)
🔹 سعید جلیلی (۴۸۳۳)
🔹 علی اکبر ولایتی (۳۰۲۸)
🔹 سیدمحمد غرضی (۸۵۵)

🔷 در سال ۹۲ از مجموع ۵۶۴۱۰ رای صحیح، حسن روحانی با ۳۱۷۹۲ حدود ۵۶ درصد و کاندیداهای جریان اصولگرا (با قدری تسامح شامل قالیباف، رضایی، جلیلی، ولایتی) در مجموع با ۲۴۶۱۸ رأی حدود ۴۳/۵ درصد را کسب کرده بودند.

🔶 اکنون به آمار انتخابات سال ۹۶ دقت نمایید:
🔸 روحانی (۳۳۴۰۱)
🔸 رئیسی (۳۱۳۸۰)
🔸 میرسلیم (۸۲۸)
🔸 هاشمی طبا (۵۷۰)

🔶 در انتخابات اخیر، حسن روحانی به همراه هاشمی طبا با ۳۳۹۷۱ رای حدود ۵۱/۳ درصد و رئیسی و میرسلیم در مجموع با ۳۲۲۰۸ رأی حدود ۴۸/۶ درصد آرا را کسب نموده اند.

🔺 با عنایت به اینکه درصد مشارکت مردم در سال ۹۲ و ۹۶ تقریبا همسان است، می توان نتیجه گرفت که روحانی علیرغم افزایش حدود ۱۶۰۰ رأی، نسبت به دوره قبل ۵ درصد کاهش و کاندیدای رقیبش با افزایش ۷۶۰۰ رأی نسبت به دوره قبل ۵ درصد افزایش رأی داشته است.

🔺این در حالیست که در این دوره اکثریت – نه همه- اهل سنت و همچنین کردها به حسن روحانی متمایل بودند.

🔺 اینکه چرا درصد محبوبیت روحانی در شهرستان نقده نسبت به دوره قبل کمتر شده است دلایل مختلفی دارد که بنظر می رسد مهمترین علتش به نوع عملکرد عبدالکریم حسین زاده و همچنین جریان اصلاح طلبان نقده برمی گردد.

🔺 اگر از طرف برخی دوستان، شانتاژها کم و ظرفیت ها بیشتر شود، شاید در آینده بصورت ریز و جزیی به واکاوی آن دلایل پرداخته شود.

 

انتهای پیام/