به گزارش سولدوز خبر، هر روزی که سپری می شود چغندرکاران برای دریافت مطالباتشان از کارخانه قند نقده ناامیدتر می شوند و آذرقند هم هر روز بیشتر از روزهای گذشته تحت فشار قرار می گیرد.

 

پیش تر امام جمعه محمدیار یکی از عوامل رکود در بازار را به موقع پرداخت نشدن مطالبات کشاورزان از سوی این کارخانه عنوان کرده بود.

 

آذرقند سال گذشته ۳۰۷ هزار و ۶۰۹ تن چغندر به ارزش بیش از ۹۹ میلیارد و ۵۱۵ میلیون از کشاورزان نقده خریداری کرده و تاکنون با پرداخت مطالبات چغندرکاران بنا به گفت معاون وزیر کشاورزی در حدود ۷ میلیارد تومان (۷درصد ارزش چغندر خریداری شده) به کشاورزان منطقه بدهکار است.

 

ادامه این وضعیت در نحوه پرداخت مطالبات، کشاورزان را هر سال سرخورده تر می کند به ویژه آنکه به تازگی خبر واگذاری بخش مهی از سهام کارخانه به یک سرمایه دار لرستانی هم مردم را نسبت به آینده آذرقند نگران کرده است.

 

عبدالکریم حسین زاده تاکنون دست کم دوباره به وزاری دولت درباره پرداخت نشدن مطالبات کشاورزان توسط آذرقند تذکر داده اما به گفته مسئولان کارخانه، وی تاکنون حتی یکبار هم پیگیر مشکلات این کارخانه به ویژه طلب ۲۰ میلیارد تومانی آذرقند از دولت نبوده است.

 

فشار یکطرفه نماینده مردم نقده در مجلس شورای اسلامی به کارخانه قند در حالیکه بخوبی از بدهی دولت به آن با خبر است تنها یک معنی دارد و آن هم رفع تکلیف از خودش در برابر مردم و دور کردن فشارها از دولت محبوبش است.

 

مسئولان آذرقند نقده بارها تأکید کردند در صورتی که بتوانند مطالباتشان را از دولت بگیرند، بصورت یکجا بدهی کشاورزان را تسویه می کنند اما نماینده نقده تاکنون برای احقاق این حق قدمی برنداشته و فقط سعی دارند کارخانه قند را مقصر جلوه دهد.

 

انتهای پیام/