محمدتقی سلطانی، رئیس آموزش و پرورش نقده درباره نحوه پرداخت شهریه مدارس به خبرنگار سولدوز خبر گفته به مدیران مدارس هیئت امنایی توصیه شده که می توانند شهریه دانش آموزان را در طول سال دریافت کنند.

در نقده سه مدرسه ابتدایی زهراء(س) و دبیرستان های آزادگان و چهارده معصوم هیئت امنایی هستند.

 

او درباره شهریه مدارس شاهد هم افزود: این مدارس امکانات و شرایط ویژه ای دارد و همزمان با ثبت نام باید همه شهریه یکجا پرداخت شود.

 

رئیس آموزش و پرورش نقده همچنین میزان شهریه پیش دبستانی های دولتی و خصوصی را از ۴۰۰ هزار تا ۹۵۰ هزار تومان متغیر عنوان کرد و گفت: در پیش دبستانی های دولتی والدین میتوانند شهریه ها را در طول سال پرداخت کنند اما پیش دبستانی های خصوصی شرایط خودشان را دارند.

گفتنی است شهریه پیش دبستانی های دولتی ۴۰۰ هزار تومان برای یکسال تعیین شده است.

 

انتهای پیام/