فتحی پور مسئول روابط عمومی کارخانه قند نقده از پرداخت همه مطالبات کشاورزان طرف قرارداد آذرقند خبر داد و به خبرنگار سولدوز خبر گفت: با وجود آنکه کارخانه تاریخ ۳۱ تیرماه را برای تسویه مطالبات کشاورزان مشخص کرده بود اما موفق شدیم زودتر از موعد به این مهم دست پیدا کنیم.

گفتنی است سال گذشته پرداخت مطالبات کشاورزان توسط آذرقند نقده تا اوایل مهرماه طول کشید.

هر سال تنش هایی بین چغندرکاران و کارخانه قند نقده بر سر نحوه تحویل چغندر، تعیین عیار و نهایتا پرداخت پول وجود دارد.

دولت هنوز هم ۱۷ میلیارد تومان به کارخانه قند نقده بدهکار است.

 

انتهای پیام/