به گزارش سولدوز خبر، “عمو قادر” از آن فلک زده های روزگار است که تا تقّی به توقّی میخورد همه چیز سرش آوار می شود، نه اینکه فقیر باشد، دلِ بزرگی دارد به اندازه دریا. حالا که سیل آمده از اینجا رانده شده و از آنجا مانده. خانه اش در یکی از کوچه های خاکی منطقه کهل نقده است که فروردین ماه امسال بر اثر سیل آسیب دید با این وجود هنوز میتوانست زیر سقفش دمی بیاساید. میگوید وقتی بازرسان استانی و کشوری برای بازدید از مناطق سیل زده آمدند و خانه آسب دیده اش را دیدند اصرار کردند که خانه تخریب و از نو ساخته شود.

 

عمو قادر نابیناست و نمیتوانست وعده های رنگانگ مسئولان را ببیند که وقتی وعده میدهند چه شکلی میشوند. آنقدر وعده های خوب داده بودند که عموقادر حاضر می شود به وعده های آنان اعتماد کند. میگفت یکی از مسئولان بنیاد مسکن به او اطمینان داده بود نه تنها خانه را برایش از نو میسازند بلکه برایش پله های صوتی هم تعبیه می کنند مخصوص نابینایان!

 

هر چه قدر همسایه هایش اصرار می کنند که با طناب وعده های مسئولان داخل چاه نشود قبول نمیکند و حالا در جایی که سالها زندگی کرده فقط یک مشت خاک تل انبار شده مثل وعده های غیر قابل عمل مسئولان. حالا کسی نیست به دادش برسد به و گفته اند بیا برایت وام ۳۰ میلیون تومانی بدهیم اما ضامن و قسط هایش پای خودت. عمو قادر ماهیانه در حدود ۶۰ هزار تومان از بهزیستی کمک هزینه دریافت می کند و مقداری هم پول یارانه خودش و تنها دخترش که حالا بعد از فوت همسرش دیگر پیش او زندگی نمیکند.

 

اهل محل از صدای سوز گریه های عمو قادر نابینا دلشان خون است هر کاری می کنند تا پیرمرد شاید کمی لبخند به لبانش بیاید اما دریغ از یک تبسم. حالا بهزیستی برایش چند کوچه پایین تر از محلی که قبلا زندگی میکرد پارکینگی اجاره کرده تا تکلیف خانه و زندگی اش مشخص شود.

 

عمو قادر با وجود اینکه دنیا را نمیبیند اما همه چیز را با احساسش درک می کند حتی پژمردگی جایی که الان خانه اش شده. میگوید آخر عمری آواره کوچه ها شده و گاهی نمیتواند در پیچ و خم کوچه ها منزل اجاره ای اش را پیدا کند.

 

پیرمرد هر جا که میرود روزی چند بار سری که خانه خرابه اش میزد و اشکی میریزد و میرود. شاید وعده های مسئولین کمر مردم سیل زده محمدیار را شکسته باشد اما عمو قادر را واقعا به خاک سیاه نشانده.

 

امید اهل محل برای ساختن خانه ای کوچک برای این پیرمرد تنها که جز خدا هیچکس را ندارد فقط به خیّرین و بسیجیان اردوهای جهادی است.

 

انتهای پیام/