به گزارش سولدوز خبر، همزمان با فرا رسیدن عید غدیر خم، هنروران نقده برای دومین سال پیاپی واقعه غدیرخم را بازسازی کردند.