فریدون همتی گزینه وزارت کشور برای استانداری آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار سولدوز خبر، با استناد به بیانیه چند روز پیش وزارت کشور، هرگونه تغییر و جابجایی در سطح استانداری آذربایجان غربی را تکذیب کرد.

 

وی با بیان اینکه “من هم اکنون در محل کارم در استانداری قزوین مشغول به خدمت هستم” از هیاهوی رسانه ای و مخالفت های صورت گرفته درباره استانداری اش بر آذربایجان غربی اظهار بی اطلاعی کرد و از رسانه ها خواست به شایعات دامن نزنند.

 

گفتنی است علیرغم تکذیب سیاسی “همتی” از اخبار تغییر استانداری آذربایجان غربی، آخرین خبرها حاکی از آن است که وی همچنان در کنار قربانعلی سعادت و محمدامین رضازاده، گزینه اصلی وزارت کشور است.

 

انتهای پیام/