حمیدی رئیس اداره برق نقده از آغاز واگذاری انشعاب برق تک فاز به ساختمان های بدون پروانه در محدوده و خارج از محدوده شهری خبر داد و به خبرنگار سولدوز خبر گفت: این انشعاب ها با اخذ تعهد محضری بصورت موقت و غیر دائم واگذار می شود.

وی افزود: این واگذاری ها حتی بناها و ساختمان های خارج از محدوده در باغات را هم شامل می شود.

گفتنی است این طرح شامل ساختمان های بدون پروانه ای که در حال ساخت هستند نمی شود.

انتهای پیام/