به گزارش سولدوز خبر، در سال گذشته شهرداری از توافق با بخش خصوصی جهت احداث تیرپارک خبر داد اما این وعده تا امروز عملی نشده است.

 

سید مهدی علوی رئیس سابق شورای شهر نقده در اردیبهشت امسال در این باره به خبرنگار سولدوز خبر گفته بود: پیمانکاری که شهرداری با او برای احداث تیرپارک توافق کرده بود به تعهداتش عمل نکرده و میگوید که راهنمایی و رانندگی نقده برای هدایت خودروهای سنگین به محل تیرپارک همکاری لازم را ندارد.

 

او افزود: با این وجود ما از پیمانکار دعوت کردیم تا به تعهداتی که به شهرداری داده عمل کند در غیر اینصورت شهرداری برابر قانون به دنبال احقاق حقش خواهد بود.

 

اکنون مهدی ثروت شهردار نقده هم با تأیید این موضوع که شهرداری همه اقدامات لازم برای به سرانجام رسیدن این موضوع را انجام داده به خبرنگار سولدوز خبر گفت: تیرپارک هم اکنون فعال است و شهرداری و نیروی انتظامی هم با بخش خصوصی به تفاهم رسیده. مشکل تیرهای برق هم رفع شده اما خودروهای سنگین همچنان راغب به پارک خودروهایشان در تیرپارک نیستند و ترجیح میدهند همچنان در سطح شهر آنها را پارک کنند.

 

وی با بیان اینکه فعال شدن کامل تیرپارک از طرف ارگان های دخیل به کندی پیش میرود، افزود: راهنمایی و رانندگی فقط خودروهای توقیفی را به تیرپارک ارجاع میدهد که برای شهرداری قابل قبول نیست.

 

انتهای پیام/