به گزارش سولدوز خبر، هر سال پاییز جنجنالی، به اسم کارخانه قند نقده برپا می شود تا دل چغندرکاران را مثل سرمای زمستان بلرزاند. دو سه سالی می شود که کشمکش بین مدیران بالادستی این کارخانه آن را تا مرز ورشکستگی هم کشانده و حالا با چند بار دست به دست شدن مدیریت کارخانه قند نقده این مشکل نه تنها رفع نشده بلکه هر سال بدتر از سال گذشته می شود.

 

آنطور که خبرنگار سولدوز خبر مطلع شده کارخانه قند نقده در قبال فروش شکر به یک شخص حقیقی به میزان ۱۷ هزار تن، مبلغ آن را پیشاپیش دریافت می کند اما پس از آنکه آذرقند موفق به پرداخت بدهی اش نمی شود فرد طلبکار حکم توقیف ۱۷هزار تن شکر را از مرجع قضائی میگیرد و چند روز پیش هم کشمکش بر سر انتقال شکرهای کارخانه به انباری در مهاباد باعث دخالت پلیس می شود و فعلا شکرها در انبار کارخانه می ماند.

 

هر چند گفته می شود این اتفاقات هیچ خللی در روند تحویل چغندر از کشاورزان منطقه ایجاد نمی کند و تأثیری در پرداخت پول کشاورزان نخواهد داشت اما مروری بر اتفاقات سال گذشته و رفتار آذرقند با چغندرکاران نشان میدهد که قربانی شدن کشاورزان در کشمکش جدید چندان هم بعید به نظر نمی رسد. با این وجود از آنجایی که کارخانه قند نقده کار تحویل چغندر را تازه شروع کرده بطور قطع نمی توان درباره آن اظهار نظر جدی کرد.

 

به گفته یکی از مسئولان حاضر در کارخانه قند نقده، طلبکار آذرقند نقده خواهان در حدود ۶۸درصد سهام این کارخانه بود که پس از عدم موافقت با این درخواست حکم توقیف شکر را به اجرا گذاشته است.

برخی پرسنل فعال در این کارخانه می گویند نهادهای ذیربط از جمله فرماندار و اداره صنعت و معدن آنطور که باید به امورات کارخانه قند نقده توجه ندارند و همین باعث شده مشکلات آذرقند بیش از پیش عمق تر از گذشته شود هر چند اداره صنعت و معدن این اظهارات را قویا رد می کند.

 

گزارش های تکمیلی درباره حاشیه های جدید کارخانه قند نقده بزودی در سولدوز خبر منتشر می شود.

 

انتهای پیام/