به گزارش سولدوزخبر، دریاچه اورمیه روز به روز به خشک تر می شود تنها چند متری با مرگ نهایی فاصله دارد. طوفان های نمکی کم کم در روستاهای اطراف دریاچه مردم را خانه نشین کرده و بیماری و مرگ و کوچ شمالغرب ایران را بصورت جدی تهدید می کند.

حالا همه می دانند که دیگر کاری از ستاد احیاء دریاچه اورمیه بر نمی آید و بدبینی برخی نمایندگان به این ستاد چندان هم بیراه نبوده است.

این روزها همه از باز شدن سدهای اطراف دریاچه اورمیه صحبت می کنند و میگویند اگر سدها را بشکنند دریاچه دوباره مواج می شود. برخی کارشناسان در گفتگو با سولدوز خبر تأثیر سدسازی در خشک شدن دریاچه اورمیه را بی تأثیر ارزیابی کردند. این کارشناسان معتقدند علت خشک شدن دریاچه اورمیه شرایط اقلیمی است و به علاوه میزان آب هایی که در پشت سدهای حوضه آبریز دریاچه اورمیه ذخیره شده به یک میلیارد متر معکب می رسد در حالی که دریاچه اورمیه به ۳۰ میلیارد متر معکب آب نیاز دارد. آنها در عین حال وجود سد ها را برای حفظ کشاورزی در منطقه و تقویت سفره های زیر زمینی مؤثر می دانند.

در مقابل کارشناسان بسیاری از جمله وزیر سابق نیرو سد سازی را یکی از عوامل خشک شدن دریاچه اورمیه میدانستند. کارشناسان مستقل و فعال در مطالعات زیست محیطی و زمین شناسی وجود دست کم ۷۴ سد فعال در حوظه آبریز دریاچه اورمیه عامل اصلی خشک شدن دریاچه اورمیه میدانند. به عقیده آنها دخالت بیش از حد در کار طبیعت، تغییر مسیر رودخانه ها و سیلاب های منتهی به دریاچه اورمیه با سدسازی که از اواسط دهه ۷۰ شمسی آغاز شد نقش کم نظیری در خشک شدن دریاچه اورمیه داشته است.

اکنون با کنار هم قرار هم دادن پازل های معمای خشک شدن دریاچه اورمیه و فریاد نمایندگان استان آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه دولت توانایی احیاء دریاچه اورمیه را دارد اما کاری نمیکند به نظر می رسد ستاد احیاء دریاچه اورمیه در تمام این مدت افکار عمومی را به بازی گرفته تا اذهان عمومی مطالبه جدی درباره برچیده شدن سدهای اطراف نگین فیروزه ای آذربایجان نداشته باشد.

 

انتهای پیام/