به گزارش سولدوزخبر، برخی مدارس نقده با همکاری انجمن اولیاء و مربیان اقدام به توزیع برگه های کمک به مدرسه بین دانش آموزان می کنند. در برخی از برگه ها مدرسه مبلغ مورد نظر از هر دانش آموز را مشخص کرده، در برخی دیگر هم یا چند گزینه برای کمک نقدی پیشنهاد داده شده و یا کلا بدون هیچ پیشنهادی صرفا از والدین درخواست کمک نقدی شده است.

معمولا میزان این کمک ها هم از ۳۰ هزار تومان تا ۲۰۰ هزار تومان متغیر است. برخی از مدیران مدارس با توجه به اینکه دولت سرانه هر دانش آموز را چیزی در حدود دو هزار تومان در نظر گرفته معتقدند بدون کمک های نقدی دانش آموزان فعالیت مدارس مختل می شود اما در عین حال مسئولان آموزش و پرورش چه در سطح وزیر و یا مدیرکل تأکید کردند که هرگونه جمع آوری کمک اجباری از دانش آموزان در مدارس دولتی ممنوع است و ممکن است متخلفان با انفصال از خدمت تنبیه شوند.

تعدادی از والدین دانش آموزان به خبرنگار سولدوز خبر گفته اند مدیران مدارس دانش آموزان را برای بردن کمک نقدی به مدرسه تحت فشار قرار می دهند و در برخی موارد این تحت فشار گذاشتن دانش آموز منجر به تحقیر وی در جمع شده است.

 

طبق قانون، مدارس خاصی مثل ‘تیزهوشان، نمونه دولتی، شاهد، غیرانتفاعی و هیات امنایی’ می توانند براساس قانون و بخشنامه وزارت آموزش و پرورش از دانش آموزان به میزان معینی پول بگیرند اما این اجبار در مدارس دولتی وجهه قانونی ندارد اما از آنجایی که اعتبارات در نظر گرفته شده کفاف هزینه های جاری مدرسه را نمیدهد مدیران مدارس بر اساس قانون نانوشته مجبور هستند دانش آموزان را برای تأمین بخشی از هزینه های مدرسه مجاب کنند.

انتهای پیام/