به گزارش سولدوزخبر، نقده ۵۲ بیمار دیالیزی دارد که مجبورند برای ادامه زندگی یا نزدیک دستگاه های دیالیزی باشند یا خودشان را هر طور شده سر موعد به آنها برسانند.

 

مرکز دیالیز نقده که در محوطه بیمارستان امام خمینی(ره) نقده قرار دارد با ۱۰ دستگاه در دو نوبت صبح و عصر به بیماران دیالیزی خدمات می دهد.

 

خانم بهروش مسئول این مرکز به خبرنگار #سولدوزخبر می گوید: از ۱۰ دستگاه دیالیزی که هم اکنون در مرکز دیالیز نقده قرار دارد فقط دو دستگاه جدید و کارآمد اند و هشت تای بقیه قدیمی و فرسوده.

او از خیّرین می خواهد تا همانطور که در فکر آباد کردن مدارس یا رفع نیاز، نیازمندان هستند فکری هم به حال بیماران دیالیزی کنند.

 

البته مشکل بیماران دیالیزی تنها فرسوده بودن دستگاه ها نیست. بیماران دیالیزی که معمولا از تحرک کمتری برخوردارند مجبورند تا درست در نزدیکی ساختمان دیالیز توقف کنند و بقیه راه را به کمک دیگران با ویلچر طی کنند. دکتر ملک کندی رئیس بیمارستان امام خمینی نقده می گوید محوطه کوچکی برای توقف خودروهای حامل بیماران دیالیزی در نظر گرفتم که متأسفانه مردم مراجعه کنند به درمانگاه یا اورژانس بدون توجه، خودروهایشان را در آنجا پارک می کنند.

 

مسئولان بیمارستان هر برنامه ای برای عدم توقف خودروها در گوشه و کنار بیمارستان ریختند با شکست مواجه شد از جمله اینکه تابلوی توقف ممنوع زدند اما عده ای تابلو را از جا کندند، از موانع پلاستیکی استفاده کردند اما آنها را با خودرو له کردند، برای عدم ورود خودروهای شخصی غیر اورژانسی در درب بیمارستان نگهبان گذاشتند اما مراجعان برای ورود به بیمارستان با نگهبان درگیر شدند! در نهایت مسئولان بیمارستان تصمیم فقط برای اینکه مسیر ویژه آمبولانس توسط خودروهای شخصی مسدود نباشد از موانع بتی استفاده کنند.

 

یکی از مسئولان مرکز دیالیز به خبرنگار ما گفت: بارها ترافیک سنگین در حیاط بیمارستان بوجود آمده و رانندگان با یکدیگر درگیر شدند اما با اینحال مردم خودشان رعایت نمیکنند.

 

باوجود آنکه در قستمی از محوطه بیمارستان پارکینگ کوچکی تعبیه شده اما مراجعانی که با خودرو وارد بیمارستان می شوند ترجیح می دهند هرجا که راحتند پارک کنند و همین مسئله حالا تبدیل به معضل بزرگی برای بیماران دیالیزی و اورژانسی شده است.

 

 

انتهای پیام/