سعید دیلمقانی عضو شورای شهر نقده با تکذیب خبر استعفای شهردار به خبرنگار سولدوزخبر گفته: نه استعفایی انجام شده و نه شورای شهر در جریان استعفای احتمالی است.

 

یک عضو دیگر شورای شهر نقده در این باره میگوید: احتمالا برخی با انگیزه های شخصی چنین مسئله ای را در فضای مجازی طرح کردند.

 

به گفته این عضو شورا، در جلسه عصر امروز شورای شهر این موضوع بررسی می شود.

 

انتهای پیام/