به گزارش سولدوزخبر، با بالا رفتن آمار ابتلا به ویروس کرونا در موج اول، محدودیتهای ویژه و بی سابقه ای در همه جای کشور اعمال شد و بسیاری از کسب و کارها و صنوف برای چند ماه تعطیل شدند.

با فروکش کردن نسبی کرونا، از شدت محدودیت ها هم کاسته شد و وزارت بهداشت و اتاق اصناف هم شرط بازگشایی صنوف را رعایت کامل پروتکل های بهداشتی از سوی صنوف اعلام کردند و از کسبه هم تعهد گرفته شد.

اکنون با اینکه چند هفته از آغاز موج دوم کرونا در کشور می گذرد اما بسیاری از کسبه در شهرستان نقده آنطوری که مورد انتظار است پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند و همین موجب نگرانی عمیق برخی شهروندان شده است.

آیا نهادهای نظارتی تاکنون برخوردی با اصناف متخلفی که از ماسک استفاده نمی کنند و یا سایر پروتکل های بهداشتی از جمله فاصله گذاری را جدی نگرفتند، کرده است؟