رئیس درمانگاه تأمین اجتماعی نقده با تأیید این خبر، به خبرنگار سولدوزخبر گفت: فعلا تا حل مشکل آلودگی و برای جلوگیری از ابتلای مراجعان به کرونا، هیچگونه خدمات درمانی ارائه نمی شود.

 

“دکتر نجفقلی زاده” افزود: درمانگاه تامین اجتماعی نقده تعطیل نمیباشد و فقط برای مدت ۴ روز جهت اجرای پروتکل شتشو و ضد عفونی کامل درمانگاه و آماده نمودن جهت ارایه خدمات و مشخص شدن وضعیت پزشکان خدمات درمانی ارائه نمیدهد.

 

انتهای پیام/