به گزارش سولدوزخبر، اکبر محمدیان در جلسه کارگروه مدیریت تخصصی پسماند پزشکی بخش خصوصی شهرستان نقده اظهار کرد: پسماندهای پزشکی درگروه پسماندهای ویژه قراردارد و بی‌خطر سازی آنها یک امر ضروری است.

او با اشاره به حساسیت وتبعات عدم بی‌خطر سازی پسماندهای پزشکی افزود: پسماندهای پزشکی بخش خصوصی شهرستان نقده به دلیل عدم هماهنگی و نبود مدیریت اصولی دارای مشکلات زیادی ازلحاظ مسائل زیست محیطی است.

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده تاکید کرد: مراحل جمع آوری حمل بی‌خطر سازی ودفن آن باید به صورت کاملا اصولی وبهداشتی انجام شود و این جلسات به صورت تخصصي و با هدف ایجاد وحدت رویه واتخاذ تصمیمات اصولی وبهداشتی برگزار شد

 به گزارش کردپرس، شبکه بهداشت و درمان شهرستان نیز موظف شد باهماهنگی نظام پزشکی و شهرداری تفاهم نامه ایی در همین راستا امضا و در جلسات آینده مطرح کند.

انتهای پیام/