نمایی زشت از بازار یونجه و کاه در میدان آذربایجان نقده

چه کسی مسئول تحکیم شخصیت این شهرستان است؟

شاید تحولات هیچ کجایی به اندازه اتفاقات شهرستان نقده مورد توجه رسانه ها و افکارعمومی واقع نشود. ممکن است چنین اهمیتی برخاسته از نوع و سنخ تحولات و اتفاقات جاری این شهرستان و شهر بسیار زیبا و دوست داشتنی نقده باشد .
شهری که از اول انقلاب تا به حال در تمامی بزنگاه های سیاسی و اجتماعی و حتی نظامی ، حرفی برای گفتن داشته باشد.
البته این همه توجه و این همه حساسیت نشان از اهمیت تمامی تحولات و اتفاقات این شهرستان برای همگان دارد. آنچه که تاکنون در این شهرستان اتفاق افتاده است را بسیاری در قالب پروژه های سیاسی قلمداد کرده اند در این شهرستان هر از گاهی اتفاقاتی می‌افتد که ما را ناگزیر از نگاه بدبینانه به برخی تحولات این شهرستان و برداشت سیاسی از آنها می کند . نکته ای که میگویم سیاسی نیست اما ممکن است عده ای هم بخواهند در آینده به آن عینک دیگری بدهند. بعید نیست !

بعد از مدت ها که به این شهرستان زیبا ، با فرهنگ غنی و با تاریخی شناخته شده و البته پر از استعدادهای درخشان سفر می کنم، صحنه ای را دیدم که برایم چندان خوش آیند نبود. قبل از ورود به شهر از سمت مهاباد، در کنار جاده ، زندانی بزرگ ساخته اند .جلوتر که میروی در ورودی شهرستان ، فلکه ای زیبا ساخته شده به نام فلکه آذربایجان که جام زرین حسنلو در وسط آن جلوه نمایی می کند. از دور که اینجا مرا میبینی ناگزیر فکرت یادآور تپه تاریخی حسنلو و قدمت ۳۲۰۰ ساله آن میشود اما نزدیک که میشوی در کناره های میدان ، ماشین هایی را می بینی که تمامی زیبایی های میدان را کناری برده اند. ناخودآگاه مشغول پاسخ یافتن به این سوال می شوی که آیا اینجا میدان فروش یونجه و سامان یا کاه نقده است یا میدانی برای نمایش نمادهایی از دوران قبل از مادها در تاریخ کهن سرزمین ایران!؟

البته من با خودم هزاران فکر کردم .با خود گفتم به راستی اگر مسئول زیباسازی این شهر با اندیشه ژرفی که در فکر داشته وچنین نمادی را در ورودی یک شهر مهم تاریخی و آن هم با تمامی ظرافت و زیبایی نصب کرده ، پس مسئول تحکیم شخصیت این شهرستان چه کسی است ؟ تاآنجا که من می‌دانم این شهر نماد انسان های بزرگ و مردان تاریخی است. مردانی با فکر اصیل و انسان هایی بسیار عمیق که همواره سعی داشته اند پرچم عشق زیبایی و ظرافت و وحدت را در این شهرستان به نمایش بگذارند. اما چطور برای شخصیت این شهرستان دلمشغولی کمی اشته‌اند؟ مطمئن هستم که این سوال من درست نیست و یا شکل این سوال را باید عوض کنم اما از آقایان می خواهم که برای احترام و شخصیت این شهرستان حساب جداگانه‌ای باز کنند .
فکر کنم برای برای آنانکه معنای این سخن من را با تمام وجود درک میکنند . همین چند جمله کافی باشد.

About the author

سیستم

یک نظر بگذارید

چهارده + 1 =